I420, True RMS

Ladda ner dokumentation:

*** UTGÅTT UR SORTIMENTET*** Ersätts av LT10I

I420 är mätomvandlare för mätning av icke sinusformad växelström/växelspänning, antingen direkt eller via transformator.

Utgången ger en lastoberoende likströmssignal som kan kopplas till ett eller flera mottagningsinstrument, t ex tavelinstrument, skrivare, regulatorer eller fjärrkontrollenheter. Mätomvandlarna arbetar med hjälpspänning och har galvanisk skiljning mellan ingång, utgång och hjälpspänning.

Omvandlarna är byggda i en kapsling för skenmontage direkt på profilskena 35. Anslutningtill självöppnande klämmor för max 6 mm2 ledare.

Omvandlarna uppfyller EN 60688 och krav gällande EMC respektive säkerhet enligt LVD samt är CE-märkta.

Beställningsdata:

Typ I420L-15X
Ersätt X med slutsiffra för utsignal enligt nedan

UtsignalBelastbarhetSlutsiffra X
0...5 mA 0-3000 ohm 1
0...10 mA 0-1500 ohm 2
0...20 mA 0-750 ohm 3
4...20 mA 0-750 ohm 4
0...10 V 0-750 ohm 5

Beställningsexempel:

Växelspänningsomvandlare I420L-154
Mätområde 0-5 A, 50 Hz
Utsignal 4...20 mA
Hjälpspänning 110 VDC

Tekniska data

Ingång

Mätområde Mätområde valfritt mellan 10 och 500 VAC
Frekvens 15...40-70...1000 Hz
Överlastbarhet 1.5 × Uin kontinuerligt
  2 × Uin under 10 s
Egenförbrukning < Uin × 1 mA

Utgång

Ström min 0...1 mA
  max 0...20 mA
Standardvärden 0...5/10/20 mA, 4...20 mA
Belastbarhet max 15 V
Strömbegränsning < 30 mA
Spänning 0-10 V
Last > 700 ohm
Rippel < 1% p.p.

Allmänna data

Noggrannhet klass 0,5 enligt EN 60688, klass 0,2 på förfrågan
Linjäritetsfel < 0,1%
Svarstid 0-90% < 250 ms
Temperaturberoende < 0,1%/10°C
Arbetstemperatur –25...+60°C
Lagringstemperatur –40...+70°C
Provspänning 5,6 kV, 50 Hz, 1 min
Hjälpspänning 24, 110, 230 ± 15% VAC, 47-70 Hz, ca 2 VA
  24-130 ± 20% VDC, ca 2,5 W
Vikt 0,5 kg

Normer

Grundnormer för Mätomvandlare EN 60688
EMC Emission EN 50081-2
  Immunitet EN 50082-2 *
  SEN 4361503
Säkerhet EN 61010-1
Ingångar Överspänningsklass III
Utgångar Överspänningsklass II
Föroreningsgrad 2
   
*) Vid vissa frekvenser kan smärre avvikelser från klassnoggrannheten förekomma under pågående störning

Utförande

Mätomvandlaren består av ingångstransformator som transformerar ingångssignalen till lämplig nivå och som samtidigt ger galvanisk skiljning mellan in- och utgång.

I nästa steg sker kvadrering och dividering, varefter signalen matas till utgångsförstärkaren. Denna omformar signalen till proportionell lastoberoende likströmssignal.

Vid DC hjälpspänning sörjer ett switchat aggregat för galvanisk skiljning samt att hela spannet mellan 24 VDC och 130 VDC täcks.

AC hjälpspänning tas från en transformator som även ger galvanisk skiljning. Via ett likriktarsteg matas de delar som behöver separat matning.

Blockschema

Anslutningsschema:

Måttskisser:

Anslutningsschema I420 Måttskisser I420

Företaget

Kontakt

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 08-594 632 00
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Anmälan nyhetsbrev