U400, självmatad

Ladda ner dokumentation:

*** UTGÅTT UR SORTIMENTET *** Kontakta oss för mer information

U400 är självmatade mätomvandlare för mätning av växelspänning. De mäter likriktat medelvärde ochutgången är proportionell mot strömmens effektivvärde vid sinus-form. Mätomvandlarna arbetar utaan extra hjälpspänningsmatning.In- och utgång är galvaniskt skilda från varandra.

Utgången ger en lastoberoende likströmssignal som kan kopplas tillen eller flera mätingångar, t ex panelinstrument, skrivare,regulatorer eller fjärrkontrollterminaler.

Omvandlarna är byggda i en kapsling för skenmontage direkt på profilskena 35. Anslutning till självlyftandeklämmor för max 6 mm2.

Omvandlarna uppfyller EN 60688 och krav gällande EMC respek¬tive säkerhet enligt LVD och är CE-märkta.

Beställningsdata:

Typ U400-15X
Ersätt X med slutsiffra för utsignal enligt nedan

UtsignalBelastbarhetSlutsiffra X
0...5 mA 0-3000 ohm 1
0...10 mA 0-1500 ohm 2
0...20 mA 0-750 ohm 3

Beställningsexempel:

Växelspänningsomvandlare U400L-153
Mätområde 0-110 VAC, 50 Hz
Utsignal 0...20 mA

Tekniska data

Ingång U400

Mätområde min 0 - 20 VAC
  max 0 - 500 VAC
Frekvens 45-55 alt 44-65 Hz
Standardvärden 0-110/120/132/137,5/250/500 VAC
Överlastbarhet 1.5 × Uin kontinuerligt
  2 × Uin under 10 s
Egenförbrukning 0,5-1 VA

Utgång

Ström min 0-5 mA, max 0-20 mA
Standardvärden 0...5/10/20 mA,
  för 4...20 mA eller 0...10 V välj typ U480
Belastbarhet max 15 V
Strömbegränsning 140%
Rippel < 1% p.p.

Allmänna data

Noggrannhet klass 0,5 enligt EN 60688 (20-120%), klass 0,2 på förfrågan
Linjäritetsfel < 0,2%
Svarstid < 0 - 90% < 120 ms
Temperaturberoende < 0,1%/10°C
Arbetstemperatur –25...+60°C
Lagringstemperatur –40...+70°C
Provspänning 5,6 kV, 50 Hz, 1 min
Vikt 0,4 kg

Normer

Grundnormer för Mätomvandlare EN 60688
EMC Emission EN 50081-2
  Immunitet EN 50082-2 *
  SEN 4361503
Säkerhet EN 61010-1
Ingångar Överspänningsklass III
Utgångar Överspänningsklass II
Föroreningsgrad 2
   
*) Vid vissa frekvenser kan smärre avvikelser från klassnoggrannheten förekomma under pågående störning

Utförande

Mätomvandlaren består av en ingångstransformator som transformerar ingångssignalen till lämplig nivå och som samtidigt ger galvanisk skiljning mellan in- och utgång.

I nästa steg sker likriktning och glättning, varefter signalen matas till utgångsförstärkaren. Denna omformar signalen till en proportionell lastoberoende likströmssignal.

Hjälpspänning till utgångsförstärkaren tas internt från ingångssignalen.

Blockschema  

Anslutningsschema:

Måttskisser:

Anslutningsschema U400 Måttskisser U400

Företaget

Kontakt

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 08-594 632 00
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Anmälan nyhetsbrev