Hem > Kraftautomation > Kategorier > Mätvärdesomvandlare > Utfasade produkter > U424, nollpunktsspänning

U424, nollpunktsspänning

Ladda ner dokumentation:

*** UTGÅTT UR SORTIMENTET*** Ersätts av LT10U, Kontakta oss för mer information

U424 är en mätomvandlare för mätning av växelspänning med hög upplösning vid nollpunkten. Mätomvandlaren har två förstärkare. En för ett expanderat område nära noll för stor upplösning och en för ett komprimerat område upp till märkspänningen.

Utgången ger en lastoberoende likströmssignal som kan kopplas tillett eller flera mottagningsinstrument, t ex tavelinstrument, skrivare,regulatorer eller fjärrkontrollenheter.

Mätomvandlarna arbetar med hjälpspänning och har galvaniskskiljning mellan ingång, utgång och hjälpspänning.

Omvandlarna är byggda i en kapsling för skenmontage direkt på profilskena 35. Anslutningtill självöppnande klämmor för max 6 mm2 ledare.

Omvandlarna uppfyller EN 60688 och krav gällande EMC respek¬tive säkerhet enligt LVD samt är CE-märkta.

Beställningsdata:

Typ U424L-15X
Ersätt X med slutsiffra för utsignal enligt nedan

UtsignalBelastbarhetSlutsiffra X
0...5 mA 0-3000 ohm 1
0...10 mA 0-1500 ohm 2
0...20 mA 0-750 ohm 3
4...20 mA 0-750 ohm 4
0...10 V 0-750 ohm 5

Beställningsexempel:

Växelspänningsomvandlare med voltlupp U424L-153
Mätområde 0-10-132 VAC, 50 Hz
Utsignal 0...18...20 mA
Hjälpspänning 110 VDC

Tekniska data

Ingång

Mätområde Mätområde valfritt mellan 10 och 500 VAC
Frekvens 15...45-65...300 Hz
Överlastbarhet 1.5 × Uin kontinuerligt
  2 × Uin under 10 s
Egenförbrukning Uin × 1 mA

Utgång

Ström min 0...1 mA
  max 0...20 mA
Standardvärden 0...5/10/20 mA, 4...20 mA
Belastbarhet max 15 V
Strömbegränsning < 30 mA
Spänning 0-10 V
Last > 700 ohm
Rippel < 1% p.p.

Allmänna data

Noggrannhet klass 0,5 enligt EN 60688, klass 0,2 på förfrågan
Linjäritetsfel < 0,1%
Svarstid 0-90% < 250 ms
Temperaturberoende < 0,1%/10°C
Arbetstemperatur –25...+60°C
Lagringstemperatur –40...+70°C
Provspänning 5,6 kV, 50 Hz, 1 min
Hjälpspänning 24, 110, 230 ± 15% VAC, 47-70 Hz, ca 2 VA
  24-130 ± 20% VDC, ca 2,5 W
Vikt 0,5 kg

Normer

Grundnormer för Mätomvandlare EN 60688
EMC Emission EN 50081-2
  Immunitet EN 50082-2 *
  SEN 4361503
Säkerhet EN 61010-1
Ingångar Överspänningsklass III
Utgångar Överspänningsklass II
Föroreningsgrad 2
   
*) Vid vissa frekvenser kan smärre avvikelser från klassnoggrannheten förekomma under pågående störning

Utförande

Ingångsspänningen skiljs galvaniskt i ingångstransformatorn och anpassas till en lämplig nivå i densamma. DC-utgången från följande RMS/DC-omvandlare är proportionellmot ingångssignalens true RMS-värde.

Värdet som skall undertryckas förstärks i områdesförstärkaren och korrigeras till exakt värde i den analoga begränsaren. I den analoga subtraheraren läggs det dämpade värdet till eller drasifrån ingångssignalen och leds till utgångsförstärkaren som ger enlastoberoende DC ström- eller spänningssignal.

Hjälpspänning tas vid AC från en transformator som ger galvaniskskiljning. Via ett likriktar-steg matas de delar som behövermatning.Vid DC hjälpspänning sörjer ett switchat aggregat förgalvanisk skiljning samt att man täcker hela spannet mellan 24 och130 VDC.

Blockschema

Anslutningsschema:

Måttskisser:

Anslutningsschema U424 Måttskisser U4424

Företaget

Kontakt

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 08-594 632 00
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Anmälan nyhetsbrev