Hem > Kraftautomation > Kategorier > Mätvärdesomvandlare > Utfasade produkter > U480, hjälpspänningsmatad

U480, hjälpspänningsmatad

Ladda ner dokumentation:

*** UTGÅTT UR SORTIMENTET*** Ersätts av LT10U

U480 är en mätomvandlare för mätning av växelspänning. Den mäter likriktat medelvärde och ger en utsignal som är proportionell mot insignalens effektivvärde vid sinusform. Mätomvandlarna har hjälpspänningsmatning och är galvaniskt skilda mellan ingång, utgång och hjälpspänning.

Utgången ger en lastoberoende likströmssignal som kan kopplas till en eller flera mätingångar, t ex panelinstrument, skrivare, regulatorer eller fjärrkontrollterminaler. Omvandlarna är byggda i en kapsling för skenmontage direkt på profilskena 35. Anslutning till självlyftande klämmor för max 6 mm2.

Omvandlarna uppfyller EN 60688 och krav gällande EMC respektive säkerhet enligt LVD och är CE-märkta.

Beställningsdata:

Typ U480L-15X
Ersätt X med slutsiffra för utsignal enligt nedan

UtsignalBelastbarhetSlutsiffra X
0...5 mA 0-3000 ohm 1
0...10 mA 0-1500 ohm 2
0...20 mA 0-750 ohm 3
4...20 mA 0-750 ohm 4
0...10 V 0-750 ohm 5

Beställningsexempel:

Växelspänningsomvandlare U480L-154
Mätområde 0-110 VAC, 50 Hz
Utsignal 4...20 mA
Hjälpspänning 110 VDC

Tekniska data

Ingång

Mätområde min 0 - 10 VAC
  max 0 - 500 VAC
Frekvens 15...45-65...300 Hz
Standardvärden 0-110/120/132/137,5/250/500 VAC
Överlastbarhet 1.5 × Uin kontinuerligt
  2 × Uin under 10 s
  40 × Uin under 1 s
Egenförbrukning Uin × 1 mA

Utgång

Ström min 0...1 mA
  max 0...20 mA
Standardvärden 0...5/10/20 mA, 4...20 mA
Belastbarhet max 15 V
Strömbegränsning < 30 mA
Spänning 0-10 V
Last > 700 ohm
Rippel < 1% p.p.

Allmänna data

Noggrannhet klass 0,5 enligt EN 60688, klass 0,2 på förfrågan
Linjäritetsfel < 0,1%
Svarstid 0 - 90% < 80 ms
Temperaturberoende < 0,1%/10°C
Arbetstemperatur –25...+60°C
Lagringstemperatur –40...+70°C
Provspänning 5,6 kV, 50 Hz, 1 min
Hjälpspänning 24, 110, 230 ± 15% VAC, 47-70 Hz, ca 2 VA
  24-130 ± 20% VDC, ca 2,5 W
Vikt 0,4 kg

Normer

Grundnormer för Mätomvandlare EN 60688
EMC Emission EN 50081-2
  Immunitet EN 50082-2 *
  SEN 4361503
Säkerhet EN 61010-1
Ingångar Överspänningsklass III
Utgångar Överspänningsklass II
Föroreningsgrad 2
   
*) Vid vissa frekvenser kan smärre avvikelser från klassnoggrannheten förekomma under pågående störning

Utförande

Mätomvandlaren består av en ingångstransformator som transformerar ingångssignalen till lämplig nivå och som samtidigt ger galvanisk skiljning mellan in- och utgång.

I nästa steg sker likriktning och glättning, varefter signalen matas till utgångsförstärkaren. Denna omformar signalen till en proportionell lastoberoende likströmssignal eller likspänning.

AC-hjälpspänning tas från en transformator som ger galvanisk skiljning. Via ett likriktarsteg matas de delar som behöver separat DC-matning.
Vid DC-hjälpspänning sörjer ett switchaggregat för galvanisk skiljning samt att man täcker hela spannet mellan 24 och 130 VDC.

Blockschema

Anslutningsschema:

Måttskisser:

Anslutningsschema U480 Måttskisser U480

Företaget

Kontakt

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 08-594 632 00
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Anmälan nyhetsbrev