Hugo Tillquist AB | Box 1120 | 164 22 Kista | Tel: 08 594 632 00 | Fax: 08 751 36 95 | info@tillquist.com

VU40, modulkåpa - Hugo Tillquist AB
Skriv ut denna sida

VU40, modulkåpa

Ladda ner dokumentation:

*** UTGÅTT UR SORTIMENTET *** Kontakat oss för ytterligare information

VU40 är en mätomvandlare för likspänning. Dimensionerad för att klara användning i ställverksmiljö. Mätomvandlaren arbetar med hjälpspänningsmatning och är galvaniskt skild mellan ingång, utgång och hjälpspänning.

    Egenskaper

  • Modulkåpa, 4 moduler
  • Enkelsidig anslutning
  • Låg bygghöjd
  • DIN-skenemontage
  • Galvaniskt skild
  • Allströmdon upp till 250 V AC/DC