Hugo Tillquist AB | Box 1120 | 164 22 Kista | Tel: 08 594 632 00 | Fax: 08 751 36 95 | info@tillquist.com

41V, 48 V - skruvterminaler - Hugo Tillquist AB
Skriv ut denna sida

41V, 48 V - skruvterminaler

Modell P700 består av en justerbar tryckvakt med NO eller NC kontakter samt en inbyggd fast inställd bimetalltermostat vars kontakt är kopplad till tryckvakten. NC kontakter är kopplade parallellt och NO kontakter kopplade i serier. Enheten är utformad för att mäta temperatur och tryck i vätskor i förhållande till det inställda värdet. P700 är avsedd att användas i hydrauliska kretsar av olika slag.

41V dimensioner