Hem > Miljöteknik > Kategorier > Mättjänster

Mättjänster

Hugo Tillquist har under åren etablerat ett väl fungerande samarbete med partners för utförande av kompletta mättjänster avseende kontinuerlig miljöövervakning av gaser och partiklar. Det ställer ofta stora krav på kommunikations- och strömförsörjningslösningar samt väderbeständighet i systemen, då mätningarna ofta sker på väderutsatta platser.

EU-direktivet (EN12341) kräver att medlemsstaterna mäter luftkvalitet i tätorter och områden där risk för höga halter av luftföroreningar föreligger och vidtar åtgärder om vissa gränsvärden överskrids. Speciellt intresse riktas mot partiklar (PM10 och PM2,5), kväveoxider och VOC med bensen m.fl. Intresset för specificering av partiklarnas sammansättning med avseende på tungmetaller, nitrat, sulfat och elementärt resp. organiskt kol ökar i takt med ny insikt om de inhalerbara partiklarnas betydelse för hälsotillståndet hos allmänheten och i synnerhet för barn, allergiker och astmatiker.

Hugo Tillquist erbjuder anpassningsbara avtal för både korta och längre mätperioder, vi använder oss av flexibla mätutrustningar som snabbt kan ställas om till önskad tjänst med fullständig dataleverans. Förutom försäljning med applikationshjälp, installation, uppstart, användarträning och löpande servicekontrakt erbjuder vi även korttidsuthyrning, en månad eller mer, av enskilda instrument och kompletta mätstationer.

Därutöver kan vi på Hugo Tillquist även offerera kompletta mätuppdrag tillsammans med partners, från ett par månader till ett år eller längre perioder. Kunden erhåller kvalitetssäkrad mätdata och betalar för vad han får – det vill säga en fast månadskostnad för en månadsdata.

Kontakta oss gärna för mer information.

Kontakt

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 08-594 632 00
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Anmälan nyhetsbrev