Sign up to receive our newsletter

Contains product news and other things that are interesting for your industry. The newsletter is sent about once a month, and you can easily unsubscribe if you no longer want our mailings.

Tiltic

Process Automation  >  Level  >  Level Switches  >  Tiltvippor

Kvicksilverfri givare som använder en optisk mätprincip. När givaren lutas mer än 17° från lodrät indikeras detta. Denna givare har uppskattats för sin enkelhet, höga funktionsgrad och låga pris.

Tiltic används ofta som högnivåalarm för fasta material i industriapplikationer. En typisk applikation för Tiltic är att detektera en hög nivå av stenar i en gruvanläggning eller stenkross.

Tiltic används oftast tillsammans med en elektronikenhet som heter 2402 men kan också användas ensam. Elektronikenheten ger användaren en möjlighet att ställa tiden för tillslag och frånslag.

Inside Sales

Process Automation

Peter Nicklasson

Phone: +46 8-594 632 31

peter.nicklasson@tillquist.com