Anmäl dig för att få vårt nyhetsbrev

Innehåller produktnyheter och annat som är intressant i din bransch. Nyhetsbrevet skickas ungefär en gång per månad, och du kan enkelt avanmäla dig om du inte längre vill ha våra utskick.

Energilager

Energi  >  Energilager

Energilagring

Idag är det mer aktuellt än någonsin att kunna lagra energi. Omställningen till förnyelsebar produktion med vatten- sol- och vindkraft innebär helt nya utmaningar för elnätet. Nackdelen med förnybara, väderberoende energikällor är att det kan leda till obalans i elproduktionen och därmed försämrad elnätsstabilitet. Vi måste kontinuerligt konsumera lika mycket energi som vi producerar. Teknikutvecklingen har resulterat i flexibla lösningar för energilagring som gör att vi kan kapa effekttoppar, lagra överskottsenergi och minska instabiliteten i elnäten. 

Möjligheten att lagra energi i energilager innebär snabb tillgång till elektricitet och stabil produktion även vid avbrott, effektbrist eller frekvensavvikelser från vårt 50Hz-elnätssystem. Energilager öppnar upp stora möjligheter för många områden i samhället. Exempelvis kan fastigheter och industrianläggningar få reservkraft vid strömavbrott, och laddinfrastrukturen för elbilar kan byggas ut med hjälp av lokala energilager för att boosta elnätet. 

I takt med att användandet av dieselaggregat begränsas på grund av krav på fossilfri kraft uppstår behovet att ersätta eller hybridisera dessa, vilket våra energilager har kapacitet att göra. Med Sveriges mål att vara fossilfritt 2045 betyder det att vi tar viktiga steg mot elektrifiering, som är ett begrepp som syftar på samhällets övergång till fossilfri energi. 

Lösningen på många problem – energilagring

  • Energilagring med effekt- och frekvensbalansering agerar som ett filter och ger bästa nätkvalitet
  • Lagra energi när elen är billig för att använda när den är dyr
  • Fungerar som backup vid strömavbrott
  • Skapar ett eget nät och styr och optimerar solcells-växelriktare
  • Kapar effekttoppar, s.k. Peak Shaving, för att kunna gå ned i säkringsnivå i fastighetens servis
  • Sparar koldioxidutsläpp, bränsle och underhållskostnader genom hybridisering av dieselaggregat
  • Boosta svagt elnät vid snabbladdningsstationer för elbilar och möjliggör för flera fordon att snabbladdas samtidigt
  • Möjlighet till fossilfri kraft var du än befinner dig, så kallad ö-drift

Hur används energilagringssystem?

De olika energilagringssystem som finns bidrar till att upprätthålla nätstabiliteten och säkerställer en tillförlitlig och högkvalitativ energiförsörjning inom områden som bygg/maskinuthyrning, laddstationer för elbilar, industri, fastighet, energibolag, elnätsbolag, telekommunikation och sol- och vindkraftsparker.

Ett problem med svensk elförsörjning är obalansen mellan produktion och konsumtion. När efterfrågan går upp följer priserna med samtidigt som produktionen är låg och när produktionen går upp sjunker efterfrågan. Man kan likna elnätet nu med trafiken på Essingeleden. På morgon och kväll är belastningen hög med trafikstockning som effekt. Vi inför vägtullar för att begränsa, medan vi i elnätet inför effekttariffer för att plana ut belastningskurvor över dygnet.

I Sverige har vi ingen energibrist utan effektbrist och med ett energilager kan vi kapa dessa strömspikar, vilket kallas Peak Shaving. Även elpriserna varierar kraftigt under dygnet, och det kan skilja upp till en faktor tre på lägsta och högsta elpris (spotpris).

Här kan man få god lönsamhet med ett energilager genom att lagra när det är billigt och använda/ladda ur när det är högt.

Tillquist erbjuder innovativa energilager från xelectrix Power

Vi på Tillquist Group AB erbjuder ett komplett sortiment av energilager från den österrikiska tillverkaren xelectrix Power som är kända för sina energilager med lång livslängd och driftsäkra system.

Energilagren består av extremt säkra litiumjärnfosfatceller (LiFePO4) som har mycket lång livslängd (upp till 8000 cykler med 90% urladdningsdjup, DoD). I varje batterimodul finns en avancerad övervakning (aktiv BMS) och en automatiskt triggad brandsläckningsutrustning som aktiveras vid överhettning. Batterimodulerna bygger på Plug & Play och moduläritet, och kan man kan enkelt skal upp eller ner kapaciteten (kWh) beroende på behov. xelectrix har designat en unik, egentillverkad två-vägs växelriktare 400 Vac med parallellplattformstänk vilket gör det enkelt att ansluta till befintlig elinfrastruktur.

Tillquists energilager kan även agera på marknaden inom tjänster för frekvensstöd och bidra till lönsamhet och samtidigt möjliggöra energiomställningen i vårt samhälle. De tjänster som Svenska Kraftnät handlar upp och som våra energilager kan hantera är till exempel reserverna FFR, FCR-N, FCR-D, aFRR och mFRR.

Litiumjonbatterier

Tillquist levererar lösningen för dig som behöver storskalig energilagring. Våra batterilager är uppbyggda av litiumjärnfosfatceller (LiFePO4/LFP) som är ett säkert batteri med lång livslängd, ända upp till 20 år och battericellerna kan laddas i och ur (cyklas) upp till 8000 gånger (90% urladdningsdjup och med 70% restkapacitet). I varje batterimodul finns dessutom en automatiskt triggad brandsläckningsutrustning av typen N2/CO2. För att optimera livslängden och säkerheten har vi ett aktivt batteriövervakningssystem (aBMS) som kontrollerar varje ingående battericell.

Affärsområdeschef

Energilager

Tommy Iveteg

Telefon: 08-594 632 06

tommy.iveteg@tillquist.com