Anmäl dig för att få vårt nyhetsbrev

Innehåller produktnyheter och annat som är intressant i din bransch. Nyhetsbrevet skickas ungefär en gång per månad, och du kan enkelt avanmäla dig om du inte längre vill ha våra utskick.

Hållbarhet & socialt ansvar

Ett hållbart företag är ett företag där kvalitet, miljöhänsyn och socialt engagemang förenas.

För Tillquist Group AB handlar hållbart företagande om att spara på egna resurser och minska den negativa miljöpåverkan. Vårt hållbarhetsarbete grundar sig på gemensamma värderingar och förståelsen om att varje länk i kedjan är viktig, från medarbetare till leverantör och kund.

Tillquists hållbarhetsarbete styrs av bolagets policys och kvalitetsledningssystem. Bolaget arbetar målmedvetet för att utveckla och implementera dessa policys för att hjälpa våra medarbetare i det dagliga arbetet med hållbarhetsfrågorna samt i kommunikationen med övriga samarbetspartners.

Miljö

Vi bedriver ett aktivt arbete för att kontinuerligt minska företagets direkta och indirekta miljöpåverkan. Våra leverantörer förväntas verka i linje med vår miljöpolicy och ska därför känna till och följa kraven enligt nationell lagstiftning, förordningar och branschstandard. Det innefattar att ha kunskap om och kontroll över sin miljöpåverkan samt att arbeta fortlöpande med förbättrande miljöåtgärder i sin verksamhet.

Socialt ansvar

Tillquist Group AB jobbar också kontinuerligt och medvetet med frågor kring jämlikhet och socialt ansvar, på och utanför arbetsplatsen - och det är självklart för oss att våra samarbetspartners också gör det. Vi sponsrar löpande aktiviteter, främst i vårt närområde, bland annat initiativ kring ungdomsidrott- och aktiviteter.

Kvalitet

Tillquist Group AB är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001 samt är medlem i Stockholms Handelskammare.


      footer_icon4   footer_icon