Anmäl dig för att få vårt nyhetsbrev

Innehåller produktnyheter och annat som är intressant i din bransch. Nyhetsbrevet skickas ungefär en gång per månad, och du kan enkelt avanmäla dig om du inte längre vill ha våra utskick.

Flöde

Processautomation  >  Flöde

Flödesmätning innebär att man direkt eller indirekt mäter den mängd vätska eller gas som strömmar per tidsenhet i ett rör eller kanal. Inom produktområdet flödesmätning erbjuder Tillquist Group AB flödesmätare för torrgods, massflödesmätare för gaser samt flödesvakter för gaser och vätskor som är baserade på den termiska mätprincipen.

Flödesmätare och flödesgivare för applikationer

Sortiment består av ett brett program med olika flödesmätare och flödesgivare som är baserade på ett flertal olika mätprinciper och som är anpassade efter applikation samt användningsområde. Vi utgår alltid ifrån kundens pretention och arbetar tillsammans i projektform med flera världsledande leverantörer. Med design för SIL 1- och 2-kretsar hjälper vi våra kunder till en mer noggrann och säkrare mätning.

Ett brett program av Flödesmätare 

  • MF 3000 – för flödesmätning i metallrör från några få kg/h till flera t/h. 
  • VMM, elektromagnetisk – magnetinduktiva flödesgivare av hög precision för elektriskt ledande vätskor. VMM har robust konstruktion och passar för krävande miljöer. Anslutningen är helt svetsad i stål, vilket skapar stabilitet. 
  • Thermatel TA2 – Termisk massflödesmätare som känner av skillnaden i värmeledningsförmågan beroende på flödeshastigheten. Flödesmätaren har direkt massflödesmätning för luft och gaser, låg flödeskänslighet, lågt tryckfall, processtemperaturer upp till +200° C samt en explosionssäker kapsling. Den passar för följande applikationer; kemisk industri, olje & gasindustri samt vatten och avlopp.
  • Sultan – en flödesmätare för vätskor baserad på akustisk vågteknik. Sultan klarar mätområden upp till 20 meter och har ett brett urval av kommunikationssystem.

Ett brett program av Flödesgivare 

  • FlowSwitch 510M – indikerar massflödet av fasta material och är enkel att installera och passar för alla typer av bulkmaterial. Flödesgivaren har justerbar känslighet och dämpning samt är försedd med en processanslutning med fläns eller gänga etc. 
  • Thermatel TG1/TG2 – kan användas som nivå-, flödes- eller gränsskiktsvakt i vätskor och gaser. Den har en separat elektronik för DIN-skena, en 2-tråds egensäker design och samma egenskaper som TD2.
  • Thermatel TD1/TD2 – passar till krävande processapplikationer i explosionsfarliga miljöer, avsedd för detektering av flöde, nivå eller gränsskikt. Flödesgivaren har en mA-utgång, som kan användas för trending och diagnostisering. Den klarar upp till 413 bars tryck och har en kalibrering som kan utföras enkelt och snabbt.
  • FlowSwitch 700E - används för att detektera damm som kan uppstå genom trasiga filter, sprickor, installationsdefekter m.m. Flödesgivaren har justerbar känslighet och brytpunkt, statusindikering via LED och robust kapsling med rostfritt stål samt klarar höga temperaturer upp till 290 °C. 


Säljare

Processautomation

Peter Fjellström

Telefon: 08-594 632 25

peter.fjellstrom@tillquist.com