Anmäl dig för att få vårt nyhetsbrev

Innehåller produktnyheter och annat som är intressant i din bransch. Nyhetsbrevet skickas ungefär en gång per månad, och du kan enkelt avanmäla dig om du inte längre vill ha våra utskick.

Kraftautomation

Kraftautomation

Kraftautomation – produkter för mätning & övervakning

Affärsområdet Kraftautomation marknadsför och säljer produkter för mätning och övervakning av elektriska storheter inom elkraft och energidistribution.

Mätvärdesomvandlare, instrumentering & larmpaneler

Produktsortimentet består bland annat av kamställare, instrumentering, larmpaneler och vår välkända egenägda produkt, mätvärdesomvandlare, som både utvecklas och produceras i Sverige. Kunderna finns inom energidistribution, kontraktsbyggare, serviceorganisationer mm.

Teknisk kompetens & produkter av hög kvalitet 

Vi innehar hög kompetens och kunskap inom insamling och överföring av mätdata som sammanbinder mätprocesser och visualiseringen till olika systemlösningar. Våra leverantörer är noga utvalda och har produkter i framkant med fokus på kvalitet.

Produkter inom Kraftautomation: 

  • Instrumentering - instrument och komponenter för optimal prestanda i olika typer av kontrollanläggningar.
  • Kamställare - produkterna kommer från Comeletric och har hög kvalitet och funktion.
  • Larmpaneler - för panelmontage från den tyska tillverkaren EES.
  • Mätvärdesomvandlare - med huvudinriktning mot elkraft, ställverk och energi.
  • Signalöverföring - för överföring av analoga och digitala signaler med fokus på fastighetsautomation och industriautomation.
  • Strömtransformationer - isolerar mät- och skyddsutrustning från de höga spänningarna i elnätet, samtidigt som de transformerar ner spänning och ström till mätbara nivåer.