Anmäl dig för att få vårt nyhetsbrev

Innehåller produktnyheter och annat som är intressant i din bransch. Nyhetsbrevet skickas ungefär en gång per månad, och du kan enkelt avanmäla dig om du inte längre vill ha våra utskick.

cos-phi / fasvinkel

Kraftautomation  >  Mätvärdesomvandlare  >  cos-phi / fasvinkel

Vi erbjuder mätvärdesomvandlare där utsignalen antingen är proportionell mot cos phi eller fasvinkeln i grader. Våra multiomvandlare LQT400 och LQT40A/S kan du enkelt konfigurera för att mäta hur effektiv last du har (hur stor del resistiv last du har). Detta kan du göra genom att mäta vinkelförhållandet av ϕ mellan sinusformad växelström och växelspänning – många gånger även kallat effektfaktor ”PF” som är förhållandet mellan den aktiva och skenbara effekten.

Konfiguration genom att motsvara vinkeln mellan ström & spänning enligt cos phi

Du kan konfigurera den analoga utgången att proportionellt motsvara vinkeln mellan ström och spänning definierade cos phi. När kurvan för spänning och ström ligger i fas med varandra är phi 0°, Cos phi=1 dvs. Effektfaktorn är 1,0 vilket innebär 100% resistiv last. Exempel på mätområde: kapacitiv 0,5...1...0,5 Induktivt ger och motsvarar 4....12...20mA ut på den analoga utgången, alternativt hämtar informationen via Modbus RTU.

Tillquist Group AB har sedan 1965 erbjudit mätvärdesomvandlare för användning inom elkraft, ställverk och energi. Det är ett tryggt kvalitetsbevis för våra kunder. Välkommen att kontakta oss!

Säljare

Kraftautomation

Johannes Moberg

Telefon: 08-594 632 27

johannes.moberg@tillquist.com