Anmäl dig för att få vårt nyhetsbrev

Innehåller produktnyheter och annat som är intressant i din bransch. Nyhetsbrevet skickas ungefär en gång per månad, och du kan enkelt avanmäla dig om du inte längre vill ha våra utskick.

Filtreringsteknik

Processautomation  >  Filtreringsteknik

Hugo Tillquist AB representerar Facet, en ledande leverantör av filtrerings- och separationsprodukter som betjänar världens petrokemiska, raffinaderier, marina, offshore och luftfartsindustrier.

Facet är världsledande inom filtreringsteknik och tillhandahåller både design och distribution av kompakta filtreringssystem. Dessa system hjälper dig att förhindra miljöförorening och samtidigt garantera kostnadseffektivitet, driftsäkerhet och förtroende. Produkter är konstruerade och tillverkade för att kunna hantera de mest krävande applikationerna, vilket ger pålitlig prestanda gång på gång. Facet erbjuder både traditionella filtreringsprodukter samt mer innovativa högteknologiska produkter och system beroende på kundens unika efterfråga och utmaningar.

Facets kundsegment finns främst inom:

  • Flygbränsle
  • Sjötransport/ Marint
  • Miljö & Vatten
  • Olja & Gas
  • Raffinaderier
  • Petrokemi

Visa mer

Innesäljare

Processautomation

Peter Nicklasson

Telefon: 08-594 632 31

peter.nicklasson@tillquist.com