Anmäl dig för att få vårt nyhetsbrev

Innehåller produktnyheter och annat som är intressant i din bransch. Nyhetsbrevet skickas ungefär en gång per månad, och du kan enkelt avanmäla dig om du inte längre vill ha våra utskick.

MFW-LAN

Kraftautomation  >  Signalöverföring  >  Industriell trådad/trådlös signalöverföring  >  Fast förbindelse

MFW LAN är en ny modulserie i den välbeprövade MFW-serien. På samma sätt som via 2-tråd, radio, fiber, uppringd förbindelse och GSM kan nu även signaler föras över via Ethernet.

MFW LAN använder Ethernet/IP-struktur: LAN (CAT-kablage, fiber), WLAN, WAN (DSL, GPRS) för överföring av processignaler transparent, d.v.s. samma signaltyp som skickas in kan sedan plockas ut var som helst i nätet i samma form. Systemet har precis som de andra MFW systemen en modulär expansion med upp till 32 understationer och möjlighet med upp till 16 st expansionsmoduler per station vilket innebär 512 st signaler. Signalerna kan vara både analoga och digitala, eller en blandning av dessa. Signaltyper som t.ex. digital I/O eller 0-10 V eller 4-20 mA.

Ett system eller delsystem består av en så kallad "master" och upp till 32 st "understationer" med sitt eget I/O (analogt eller digitalt). Varje "understation" eller "master" kan sedan expanderas med upp till 16 st analoga eller digitala expansionsmoduler om vardera 4-8 kanaler.

Egenskaper

  • Använder Ethernet/IP-struktur: LAN (koppar, fiber), WLAN, WAN (DSL, GPRS)
  • Modulär expansion med upp till 32 understationer och upp till 512 st In-/Ut-gångar
  • Symmetriskt överförings beteende
  • GPRS understationer via dynamisk eller fast IP-adress eller VPN
  • Ingen IT-Server krävs
  • Strömsnåla GPRS understationer
  • Data logger funktion med förarbetade mätsignaler
  • Anslutningsmöjlighet via standardiserade protokoll (IEC 60870-5-101/104, Modbus RTU/-TCP)
  • Fjärrinställning och diagnostik via uppringd förbindelse eller LAN/WAN anslutning

Telefon: