Sign up to receive our newsletter

Contains product news and other things that are interesting for your industry. The newsletter is sent about once a month, and you can easily unsubscribe if you no longer want our mailings.

Valve Solenoids

Machine Builders  >  Electromagnets  >  Valve Solenoids

Vi erbjuder solenoider från Magnet-Schultz för både hydraulventiler och pneumatikventiler.

Finns många olika utföranden, från små solenoider med två lägen för pneumatik till stora med kontinuerlig lägesgivare för hydraulik.

  • Olika fästen och kabelanslutningar
  • Trycktätt utförande upp till max 350 bar statiskt tryck
  • Kort responstid, liten hysteres
  • Finns med manuell tvångsstyrning
  • Kan fås med linjärt förhållande mellan ström och kraft
  • Finns i ATEX-utförande
  • Kan göras helt kundanpassade, även för t.ex. flygtillämpningar

Inside Sales

Machine Builders

Vilhelm Törnebohm

Phone: +46 8-594 632 09

vilhelm.tornebohm@tillquist.com