Sign up to receive our newsletter

Contains product news and other things that are interesting for your industry. The newsletter is sent about once a month, and you can easily unsubscribe if you no longer want our mailings.

Pressure Transmitters

Machine Builders  >  Pressure  >  Pressure Transmitters

Tillquist Group AB har ett heltäckande program av tryckgivare för mätning av vakuum, övertryck och absoluttryck.

Våra tryckgivare finns i rostfritt material, keramiska celler och kiselceller som säkerställer bästa funktion för olika applikationer, som vätskor, trögflytande medier och gaser. De tål höga temperaturer och högt tryck upp till 6000 bar och finns även med frontmembran för till exempel livsmedelsapplikationer.

Tryckgivarna finns i ett brett urval av olika anslutningar och utsignaler. Displayerna är roterbara, vilket medför att de är läsbara även vid svåra installationspositioner. Tryckgivarna används också ofta med fördel för att mäta nivå i vätskor.

Inside Sales

Machine Builders

Vilhelm Törnebohm

Phone: +46 8-594 632 09

vilhelm.tornebohm@tillquist.com