Sign up to receive our newsletter

Contains product news and other things that are interesting for your industry. The newsletter is sent about once a month, and you can easily unsubscribe if you no longer want our mailings.

Temperature Sensors

Machine Builders  >  Temperature  >  Temperature Sensors

Vi samarbetar med flera ledande specialistföretag som ger oss möjligheten att erbjuda lösningar för temperaturmätning i olika miljöer och applikationer. Vårt breda sortiment består av olika mättekniker för temperaturmätning. Sortimentet sträcker sig från enkla temperaturgivare till givare som lämpar sig väl för maskininbyggnad och i processer.

Produktutbudet består av ett flertal olika givarelement, främst av termoelement, resistansgivare PT100, PT1000, NTC-, PTC- givare eller beröringsfri IR-temperaturmätning och kan anpassas efter speciella krav och önskemål. Vi har stor kapacitet och hög teknisk kompetens och är alltid beredda att hjälpa våra kunder med lösningar efter behov oavsett applikation och användningsområde.

Inside Sales

Machine Builders

Vilhelm Törnebohm

Phone: +46 8-594 632 09

vilhelm.tornebohm@tillquist.com