Sign up to receive our newsletter

Contains product news and other things that are interesting for your industry. The newsletter is sent about once a month, and you can easily unsubscribe if you no longer want our mailings.

Flow Meters

Machine Builders  >  Flow  >  Flow Meters

Flöde kan mätas på många olika sätt beroende på applikation och typ av vätska. Tillquist erbjuder flödesgivare för olika typer av flödesapplikationer för bl.a. mängd, volym eller dosering.

Våra flödesgivare har en robust konstruktion med pålitligt mätnoggrannhet, klarar högt tryck, arbetar tillförlitligt och säkert. De lämpar sig för de flesta medier, alltifrån lättflytande, högviskösa till aggressiva medier. Inom sortimentet finns även flera typer av flödesgivare utan rörliga delar, baserade på olika principer och anpassade efter användningsområdet.

Inside Sales

Machine Builders

Vilhelm Törnebohm

Phone: +46 8-594 632 09

vilhelm.tornebohm@tillquist.com