Sign up to receive our newsletter

Contains product news and other things that are interesting for your industry. The newsletter is sent about once a month, and you can easily unsubscribe if you no longer want our mailings.

Differential Pressure Transmitters

Process Automation  >  Pressure  >  Differential Pressure Transmitters

Tryckgivare för differenstryck med mätområden mellan 0 ... 1 mbar till 0 ... 70 bar.

Tack vare olika sensorteknologier kombinerat med kompakta kapslingar i aluminium eller plast kan differenstryckgivarna användas i många olika vätske- och gasapplikationer. Exempel på applikationsområde är övervakning av ventilationstrummor, filter och fläktar inom HVAC, nivåmätning i slutna trycksatta tankar och kärl med mera.

Differenstryckgivare Produktkatalog

Inside Sales

Process Automation

Peter Nicklasson

Phone: +46 8-594 632 31

peter.nicklasson@tillquist.com