Sign up to receive our newsletter

Contains product news and other things that are interesting for your industry. The newsletter is sent about once a month, and you can easily unsubscribe if you no longer want our mailings.

Alarm Transmission

Power Automation  >  Signal Transmission  >  Alarm Transmission

Larmöverföring är en serie produkter för överföring av fel- eller larmsignaler till sms, fax, personsökare eller e-post exempelvis när man inte vill skicka alarm eller meddelanden till den centrala processenheten utan till den ansvariga personen i tjänst.

Key Account Manager

Power Automation

Johannes Moberg

Phone: +46 8-594 632 27

johannes.moberg@tillquist.com