Sign up to receive our newsletter

Contains product news and other things that are interesting for your industry. The newsletter is sent about once a month, and you can easily unsubscribe if you no longer want our mailings.

Industrial Wired/Wireless Signal Transmission

Power Automation  >  Signal Transmission  >  Industrial Wired/Wireless Signal Transmission

Här finner du vårt produktsortiment innehållande moduler baserat på en "master-modul" (MF) och upp till 32 st ”understations-moduler” (UF). Varje modul har sitt eget I/O (analoga- eller digitala signaler) samt att modulen kan expanderas med upp till 16 st ”expanssionsmoduler” med vardera 8 eller 16 st in- eller utgångar. Signalerna flyttas sedan transparent mellan in och utgångsmoduler, men kan också flyttas till överordnat system via ett gränssnitt och protokoll.

Master-modulen håller hela systemkonfigurationen och systemet har flera olika kontroller och hanteringar av systemet. Allt från den enklaste reläväxlingen till klartext från ett servicegränssnitt. Överföringsmediat mellan modulerna kan idag hantera de flesta på marknaden förekommande media som t.ex. LAN, radio, fiberkabel, 2-trådskabel, GSM/GPRS, PTSN (tele) via kraftkablar.

Phone: