Sign up to receive our newsletter

Contains product news and other things that are interesting for your industry. The newsletter is sent about once a month, and you can easily unsubscribe if you no longer want our mailings.

Olje- & fettavskiljarlarm

Process Automation  >  Level  >  Level Switches  >  Olje- & fettavskiljarlarm

Tillquist Group AB har ett brett sortiment av larmenheter för olje- och fettavskiljare.

Normalt används avskiljarlarm i storkök och restauranger, butiker och grillar, industrihallar och reparationsverkstäder, parkeringshus och parkeringsplatser, servicestationer och biltvättplatser, flygfält, motorvägar och trafikleder på grundvattenområden. Avskiljarlarmet varnar när avskiljaren håller på att fyllas. Med hjälp av larmanordningen vet du i tid när avskiljaren behöver tömmas och undviker utsläpp.

Eftersom larmet är en viktig del av miljösäkerheten ingår den i de flesta miljötillstånd och miljöcertifieringar för industri och samfund, bland annat oljeavskiljarstandarden EN 858 förutsätter användning av larm.

Inside Sales

Process Automation

Peter Nicklasson

Phone: +46 8-594 632 31

peter.nicklasson@tillquist.com