Sign up to receive our newsletter

Contains product news and other things that are interesting for your industry. The newsletter is sent about once a month, and you can easily unsubscribe if you no longer want our mailings.

Fast förbindelse

Power Automation  >  Signal Transmission  >  Industrial Wired/Wireless Signal Transmission  >  Fast förbindelse

Signalöverföring på fast förbindelse är en kategori innehållande produkter för signalöverföring/styrning på media som t.ex. privata och publika dedikerade signalledningar.

MFW-Modular serien avsedd för fasta ledningar.

  • Dubbelriktad punkt-till-punkt överföring
  • Modulär konfiguration för upp till 32 st I/O-moduler
  • Enkel anslutning till andra överföringsmedia, t.ex. radio, tvåtråd
  • Enkel anpassning av sändningsnivåer beroende på kvalitén på överföringsmediat
  • Cyklisk dataöverföring

Key Account Manager

Power Automation

Johannes Moberg

Phone: +46 8-594 632 27

johannes.moberg@tillquist.com