Sign up to receive our newsletter

Contains product news and other things that are interesting for your industry. The newsletter is sent about once a month, and you can easily unsubscribe if you no longer want our mailings.

MFW-ASMOD

Power Automation  >  Signal Transmission  >  Industrial Wired/Wireless Signal Transmission  >  Fast förbindelse

MFW-serien är tänkt för att koppla samman signaler till och från olika installationer/applications utomhus t.ex. pumpar, omvandlare, reglerstationer och reservoarer. MFW-produkterna kan användas som ett komplett och oberoende kontrollsystem eller som en förlängning till ett redan befintligt system.

MFW-enheten i ett system tillsammans med fasta (dedikerade) ledningar som överföringsmedia består av en centralenhet och en eller flera enheter ute vid installationen.

Phone: