Sign up to receive our newsletter

Contains product news and other things that are interesting for your industry. The newsletter is sent about once a month, and you can easily unsubscribe if you no longer want our mailings.

Multi-Instruments

Power Automation  >  Instrumentation  >  Multi-Instruments

Ett multiinstrument mäter alla parametrar i ett 3-fassystem, för mätning, kontroll och övervakning av låg- och högspänningsanläggningar.

Multiinstrumenten finns i flera olika utföranden och funktioner. Dels som renodlade drift- och övervakningsinstrument med energimätning, till analysinstrument för nätkvalitéövervakning och loggning enligt EN50160.

ND10 – multiinstrument för driftsövervakning.
ND20 – multiinstrument för driftsövervakning och energimätning.
ND1 – analysinstrument för driftsövervakning och elkvalitemätning med loggningsfunktion.

  • Samtliga instrument panelmonteras för skyddsklass upp till IP65
  • 3-4 radig display
  • Standard med MODbus kommunikation
  • Procentuell THD-mätning
  • Övertonsmätning upp tom 51:a

Inside Sales

Power Automation

Martin Kvarnefalk

Phone: +46 8-594 632 15

martin.kvarnefalk@tillquist.com