Sign up to receive our newsletter

Contains product news and other things that are interesting for your industry. The newsletter is sent about once a month, and you can easily unsubscribe if you no longer want our mailings.

Ircon

Process Automation  >  IR Temperature Measurement  >  Ircon

Ircon har mer än 50 års erfarenhet av att lösa de mest svårlösta temperaturmätningsproblemen inom industrin. Över 500 000 instrument från ett brett sortiment av IR-termometrar, pyrometrar och värmekameror har installerats i anläggningar över hela världen. Instrumenten är utformade med avseende på tillförlitlighet och deras tåliga konstruktion har bevisligen visat sig klara de mest krävande miljöerna.


Phone: