Sign up to receive our newsletter

Contains product news and other things that are interesting for your industry. The newsletter is sent about once a month, and you can easily unsubscribe if you no longer want our mailings.

Liquid Ring Vacuum Pumps

Machine Builders  >  Pumps  >  Liquid Ring Vacuum Pumps

Vattenringpumpar är en enkel och driftsäker princip till att åstadkomma undertryck. Vi har ett brett sortiment från Speck Pumpen av vakuumpumpar med tättkopplade motorer eller med fri axel.

Vi har även möjlighet att erbjuda kompletta vakuumsystem.

Inside Sales

Machine Builders

Vilhelm Törnebohm

Phone: +46 8-594 632 09

vilhelm.tornebohm@tillquist.com