Sign up to receive our newsletter

Contains product news and other things that are interesting for your industry. The newsletter is sent about once a month, and you can easily unsubscribe if you no longer want our mailings.

Kompletta slangpumpar med styrning

Machine Builders  >  Pumps  >  Tube Pumps, Verderflex  >  Kompletta slangpumpar med styrning

Våra kompletta slangpumpar med stryning passar perfekt för bänk-, laboratorie- och processmiljöer. Slangpumparna har lägre flödeshastigheter, är fullt programmerbara och finns med möjlighet till flera huvuden. Dessa typer av pumpar ger noggrann dosering och repeterbarhet samt kan de hantera viskösa och kemiskt aggressiva vätskor.

Inside Sales

Machine Builders

Vilhelm Törnebohm

Phone: +46 8-594 632 09

vilhelm.tornebohm@tillquist.com