Sign up to receive our newsletter

Contains product news and other things that are interesting for your industry. The newsletter is sent about once a month, and you can easily unsubscribe if you no longer want our mailings.

Förbindelse via elnät

Power Automation  >  Signal Transmission  >  Industrial Wired/Wireless Signal Transmission  >  Förbindelse via elnät

Signalöverföring på förbindelse via elnät är en kategori innehållande produkter för signalöverföring/styrning på elnätet.

MFW-Modular serien avsedd för förbindelse via elnät.

  • Modulär konfiguration för upp till 32 st I/O-moduler
  • Enkel adressering av modulerna via DIP-switchar
  • Enkel anslutning till andra överföringsmedia, t.ex. radio, tvåtråd inom ramen för MFW produktfamilj
  • Ett flertal olika protokoll tex Profibus, 3964R/RK512, Modbus
  • Hamming distance >6

Phone: