Sign up to receive our newsletter

Contains product news and other things that are interesting for your industry. The newsletter is sent about once a month, and you can easily unsubscribe if you no longer want our mailings.

Vector

Process Automation  >  Level  >  Level Indicators

Vector är en robust, pålitlig och kostnadseffektiv magnetisk nivåindikator lämplig för en mängd olika installationer. Vector har många grundläggande funktioner och är utvecklad för att säkerställa en lång livslängd.

Phone: